The Last LaughMar

The Last LaughMar

เรื่องราวของงูที่ชอบแกล้งสัตว์อื่นๆ ให้กลัวตนเองอยู่เสมอ เป็นหนังสือกึ่งสุภาษิตที่สามารถสอนเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี ตีพิมพ์เมื่อ 16 มีนาคม พ.ศ. 2549