Splash! Level 2

Splash! Level 2

แซมและเนลลี่หมีที่จะต้องเจอกับสุนัขจิ้งจอกฉลาดสอนบทเรียนสองหมีบทเรียนเกี่ยวกับความโลภ ตีพิมพ์เมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546