Laffite, the Pirate

Laffite, the Pirate

นำเสนอตำนานที่แท้จริงและเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับโจรสลัดที่ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกาในสงคราม 1812 และมีข่าวลือว่าสมบัติถูกฝังอยู่และได้รับการรักษาโดยผีจำนวนมาก ตีพิมพ์เมื่อ สิงหาคม พ.ศ. 2528