Dorin and the Dragon

Dorin and the Dragon

เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าชายโดรินที่ออกเดินทางไปแต่ละประเทศและอาศัยอยู่ที่ปราสาทแห่งหนึ่งกับมังกรตาบอดที่เป็นมิตร ตีพิมพ์เมื่อ กรกฎาคม พ.ศ. 2525