หนังสือสำหรับเด็กพัฒนาสติปัญญา EF ทักษะสมอง

Childrenintellectually

ก่อนที่เราจะมาแนะนำหนังสือที่ดีต่อการพัฒนาสติปัญญาลูกน้อยของคุณ เรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่า ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หรือ Executive Functions (EF) คืออะไร

books-develop

Executive Functions (EF)

เป็น กระบวนการในสมองที่อยู่ส่วนหน้าซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องมี มันมีหน้าที่ใช้ในการคิด , ความรู้สึก อีกทั้งยังเป็นตัวกำหนดการกระทำอีกด้วย ถ้า EF ได้รับการฝึกฝนพัฒนาตั้งแต่เด็กๆจนกลายเป็นทักษะติดตัว มันก็จะส่งผลความสำคัญอย่างยิ่งยวด ทั้งในเรื่องของความสำเร็จในการเรียน , การทำงาน , เป็นคนเห็นคุณค่าในตัวเอง รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพอันดีงามกับผู้อื่นๆ ในตลอดชีวิต

การอ่านเป็นหนึ่งในการส่งเสริม EF ให้กับเด็ก

ตอนที่เด็กยังอ่านหนังสือไม่ออก ก็ต้องผ่านกระบวนการที่ผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟัง ซึ่งตรงนี้ก็สามารถก่อทักษะ EF ได้หลายด้าน เกิดการพัฒนาขึ้นในสมองของเด็ก นั่นก็คือ การเกิดสมาธิจดจ่อตั้งใจฟัง เพราะเด็กต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างเพื่อมาฟัง เด็กจะอยู่กับปัจจุบัน เด็กจะมีความรู้สึกคล้ายตามเนื้อหา เกิดจินตนาการ มีการนำข้อมูลใหม่ๆ ไปเชื่อมโยงกับข้อมูลเดิมในสมอง เวลานั่งฟังหรือนอนฟัง อารมณ์ของเด็กจะเกิดความสงบ หรือพลิ้วไหวไปตามเนื้อเรื่อง บางครั้งก็อาจนำให้เด็กเกิดความคิดสะท้อนกลับมายังตนเอง

นอกจากการส่งเสริมทักษะสมอง EF แล้ว เนื้อหาของหนังสือเด็ก ก็ยังมีจุดหมายอื่นๆบางประการ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยบางอย่าง โดยมีความสอดคล้องกับพัฒนาทักษะ EF ซึ่งช่วยให้การพัฒนาทวีความสามารถขึ้นไปอีก เช่น หนังสือที่มุ่งเน้นส่งเสริมความคิดไตร่ตรอง , ส่งเสริมความกล้าทำในเรื่องที่เห็นว่ายาก , ส่งเสริมความคิดริเริ่มใหม่ๆ , ช่วยในเรื่องของการวางแผนชีวิต , ทำให้เด็กเกิดความมุ่งมั่นขยันเป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ผู้ใหญ่จึงจำเป็นต้องอ่านหนังสือเด็กเล่มนั้น ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ก่อนที่จะอ่านให้เด็กฟัง เพราะจะได้เข้าใจ สาระ หรือจุดหมายของเนื้อหา เมื่ออ่านจบผู้ใหญ่ควรตั้งคำถาม เพื่อให้เด็กคิดเกิดการคิด รวมทั้งเกิดจินตนาการไปกับเนื้อหามากขึ้น

ยกตัวอย่างรายชื่อหนังสือที่ส่งเสริม EF ทักษะสมองของเด็ก

 • สินสมุทรจอมพลัง
 • แม่มีหูแต่หนูมีปีก
 • เมืองใหม่ในฝัน
 • อุทัย ใจใฝ่ธรรม
 • กลมกลม กลิ้ง กลิ้ง
 • ช้างเบิ้มกับหนูจิ๋ว
 • หนูเก่งเก่งจัง
 • พระจันทร์หงุดหงิด
 • ใครๆ ก็ยิ้ม
 • ดนตรีของเข้น้อย
 • ดูฉันวันเติบโต
 • เพื่อนรักแห่งท้องทะเล
 • หมวกวิเศษของเจ้าจุก
 • วันดีดีของหนูเก่ง
 • คุณนกฮูกนักเต้นเท้าไฟ
 • หนูนิดหนึ่งกับแม่ทั้งห้า
 • หนูเก่งตะลุยสวนสัตว์
 • นางฟ้ากาลเวลา
 • ห่าน เอ็ดตะโร อยากได้ อยากได้
 • บ้านนี้มีเด็กขี้โมโห
 • มือน้อยทำได้
 • บ้านนี้มีเงาประหลาด

ตุ๊กตาแห่งความทรงจำ เป็นต้น